Miniature american SHepherd & alaskan dog

welcome to the marion foresty kennel website

Dogs have been part of our family for 20 years. In the past, the border collie Bary accompanied me on dogtrekkings, we did agility and obedience for recreation. He became an enthusiast of sleddog sports, especially bikejoring. Thanks to which I later got my first Alaskan Nira and met my husband, a long-time musher. I recently discovered the sharm of the Miniature american shepherd as a great family dog.
Psi tvoria súčasť našej rodiny už 20 rokov. V minulosti ma sprevádzala border kólia Bary
po dogtrekoch, rekreačne sme robili agility a obedience.
Stal sa z neho nadšenec záprahových športov, hlavne bikejoringu, vďaka čomu som si neskôr zaobstarala prvého alaskána Niru a spoznala svojho manžela dlhodobého mushera. :)
Aktuálne som objavila čaro miniatúrneho amerického ovčiaka ako skvelého rodinného psa.

miniature american shepherd

learn more

alaskan dog

learn more

past dogs...

learn more

Miniature American shepherd 
litter A

We have puppies.  

learn more

Contact Us

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.